WAAROM EEN ZAADJE IN DE MODDER,
WELKE ZICH ONTKIEMT TOT EEN KRACHTIG FIGUURTJE?

Omdat ik geloof dat ieder mens een zaadje van
licht, liefde, kracht en innerlijke wijsheid in zich draagt.
Dit zaadje vraagt of je nu meteen thuis wil komen,
het verlangt ernaar je te bevrijden.  
We horen hoe dit zaadje ons op fluisterende toon roept,
maar voelen ons niet in staat om toegang te krijgen tot de grootheid ervan.
Dat komt omdat er in de loop der jaren diverse lagen van pijnlijke emoties
en ongezonde overtuigingen overheen zijn gelegd.
Je vergeet het zaadje en je bent alle gedachten en overtuigingen
over jezelf gaan geloven. 
Je ego is gaan zegevieren en trekt de energie van hart naar hoofd,
waardoor je het leven gaat beredeneren in plaats van
het te doorvoelen en bewust te ervaren.  

WAT IS NODIG VOOR HET ZAADJE OM
TOT VOLLE WASDOM TE KOMEN? 

 Zelfkennis is de sleutel
Het allerbelangrijkste wat je je moet realiseren is
dat wij als mens behept zijn met de fantastische keuzemogelijkheid, 
namelijk om onderscheid te maken tussen dankbaarheid of lijden. 
Luisteren we naar de fluistering van ons hart of naar de stem van het ego? 
De fluistering van ons hart leidt ons naar licht en liefde,
zij kiest voor geluk, liefde en verbondenheid
en vraagt ons naar binnen te gaan, voor zelfonderzoek en emotionele bevrijding met vragen als; 

"Wat zou een wijs mens of liefde doen in deze situatie?
Welke overtuigingen draag ik nog in mij mee, die mij dwingen om te oordelen? 
Welke onderliggende emoties probeer ik te vermijden
door mijn aandacht op iets of iemand anders te richten?
Wat is nodig om weer eenheid te ervaren?" 

Ons ego daarentegen leidt ons naar schaarste,
conflicten, negativiteit en klagen. 
De stem van het ego spreekt over ik, mij en mijn en hij en zij,
maar altijd in de afgescheidenheid in dualiteit.
 De stem van het ego kiest immer en altijd voor lijden.